Prøv at se på en forhandling som en sport. Dem der ofte får et godt resultat i en forhandling, er dem der inden selve forhandlingen har forberedt sig grundigt, og gjort sig de rigtige overvejelser. Nogen er måske endda gået så langt, at de har øvet med en kollega. Tror du de har en større chance for et godt resultat?

En forhandling handler typisk om to parter der skal prøve at blive enige om et resultat. Det vi skal have fokus på er, at det ikke handler om at vinde eller tabe. Når begge parter går fra en forhandling med tanken om, at det var en god forhandling og vægtskålene blev fordelt retfærdigt, så er der også en chance for, at de gerne vil forhandle med modparten igen en anden gang. 

Du skal forberede dig til en forhandling, du skal vide hvad dit behov er, og hvad modpartens behov og forventninger er. Når du har styr på det, så skal du vide hvordan I opnår det, og finder en fælles løsning og fordeling som begge parter har det godt med. 

Til sidst skal du så kunne lukke forhandlingen, og sørge for at få aftalt hvad næste step er.

Forventningsafstemning er vigtig i starten af en forhandling, men absolut lige så vigtig til sidst, så begge parter er enige om hvad der er aftalt.

Dit udbytte efter workshoppen

  • Teori og praksis omkring hele forhandlingssituationen
  • Du ved hvordan du kan anvende persontyperne i forhandling
  • Du får værktøjerne til at forberede dig til en forhandling
  • Kan gennemtænke en forhandlingsstrategi og har flere taktikker 
  • Du kender og kan spotte de forskellige faser i forhandlingen 
Salgets 6 faser
Forhandlingsteknik
Mødebooking
Konflikthåndtering
Præsentationsteknik
Adfærd